اصولگرايان براي رياست مجلس به نتيجه برسند

2

خبرگزاري فارس: عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران گفت: تقاضا و توصيه ما به افرادي كه براي رياست مجلس در بين جريان اصولگرا مطرح هستند، اينست كه بين خود مذاكره داشته باشند و انتخاب رئيس مجلس را به نتيجه برسانند.

 

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با اشاره به ويژگي هاي رئيس گفت: جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي بر اين باور است كه بهترين‌ و تنها‌ترين مرجع قانوني براي انتخاب رئيس مجلس، نمايندگان مجلس هستند كه درباره رياست آن تصميم خواهند گرفت.

وي افزود: اگر افرادي براي رياست مجلس در بين جريان اصولگرا مطرح هستند، بايد بدانند كه در اين خصوص نيازي به چالش نيست.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران يكي از نكات و ويژگي‌هاي مورد تاكيد جهت انتخاب رئيس مجلس را تجربه قانونگذاري وي دانست و اظهار داشت: يكي از علل انتخاب روساي مجلس در تمام سالها و دوره‌هاي گذشته مجلس از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و پس از اولين سال دوره اولمجلس، از ميان كساني است كه حداقل يك دوره تجربه نمايندگي مجلس را به عهده داشته باشد.

شاكري تاكيد كرد: رياست مجلس سمتي نيست كه بتوان با آزمون و خطا درباره آن تصميم گرفت. وي اعتدال و ثبات راي و مشي را از ديگر خصوصيات رئيس مجلس عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه مجلس هشتم مجلسي توانمند خواهد بود بر هيمن اساس مناسب است فردي در راس آن قرار گيرد كه از افراط و تفريط به دور باشد و بر پايه عقلانيت و اعتدال، از ثبات راي و مشي برخوردار باشد. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با بيان اينكه رئيس مجلس هشتم بايد وكيل‌المله باشد، تصريح كرد: مجلس در راس امور است و نمايندگان مردم برآمده از آراي مردم هستند لذا مجلس و رئيس آن بايد به جد پيگر مطالبات مردم باشند و آن گونه كه در قاموس اصولگرايي است يادآور مدرس باشند.

شاكري كه رئيس مجلس هشتم بايد دفاع از جايگاه مجلس و استقلال راي را به عنوان موضوع جدي و اساسي مورد توجه قرار دهد. وي در ادامه در خصوص هماهنگي رئيس مجلس با دولت بيان داشت: جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي بر اين باور است كه دولت و مجلس اصولگرا بايستي همراه و هماهنگ باشند چرا كه با هماهنگي و همراهي مجلس هشتم و دولت نهم، راه براي پاسخگويي به مطالبات مردم هموار مي‌شود و اصولا با هماهنگي كار به پيش مي‌رود و اين هماهنگي حتما بايستي در جهت مطالبات مردم و قانون‌گرايي باشد.

شاكري با بيان اينكه مجلس و دولت اصولگرا در رويكردها با هم هماهنگ هستند، افزود: مجلس نماينده آراي مردم است ولي دولت هم دغدغه اجراي مطالبات مردم را دارد لذا نمايندگان مردم در پيگيري خواسته‌هاي مردم استقلال دارند و دولتمردان در اجراي مطالبات مردم تلاش كنند و هر دو در اين جهت گام بردارند.

دیدگاه ها غیرفعال است