ادعای حفظ نظام و ارزش‌ها از سوی خاتمی با عملکردش در فتنه در تناقض است

2

مجتبی شاکری، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در گفتگو با اندیشه نیوز با بیان اینکه همچنان سوال‌های زیادی در ذهن جامعه در خصوص عملکرد افرادی چون خاتمی در فتنه ۸۸ باقی مانده است، اظهار داشت: مسائل اثباتی برای جامعه و امثال آن یک بخش از قضیه عملکرد این افراد و پاسخ به پرسش‌های جامعه بخش دیگر آن است؛ به هر حال جامعه و افکار عمومی نسبت به وضعیت وی شناخت‌ زیادی دارند.

 

وی با اشاره به ادعای اخیر خاتمی مبنی بر حمایت و حفظ نظام و عدم تضعیف آن از سوی وی و جریان منتسب به خود افزود: آقای خاتمی و امثال ایشان که در جریان فتنه ۸۸ نقش داشتند باید به برخی پرسش های اساسی جواب بدهند و بگویند که آیا ادعای تقلب مطرح شده از سوی موسوی و کروبی را قبول دارند یا خیر؟ اگر این ادعا مورد قبول آنها نیست چرا در مقابل نظام ایستادند و برای دفاع از همین نظام مقابه نکردند؟ به هر حال آن ماجرا به نوعی تلاش برای تضعیف نظام بود و آقای خاتمی در آن سال از ارزش‌ها و اساس نظام دفاع نکردند، اینها باید تکلیف خود را مشخص کنند.

شاکری ادامه داد: وقایع روز عاشورا و شعارهای ساختار شکنانه، جمهوری ایرانی و مرگ بر اصل ولایت فقیه و هجمه به سیاست دفاع از فلسطین که از سوی هواداران اینها مطرح شد نوعی تعرض به نظام بود. آقای خاتمی باید جوابگوی این اهانت‌ها و تعارضات باشد، مطرح کردن شعار دفاع از نظام و جلوگیری از تضعیف نظام آنها را مبرا نمی‌کند.

عضو جمعیت ایثارگران تصریح کرد: چگونه ممکن است شخصی که باید پرچمداری نظام را بکند، پرچمداری دیگران را بکند؟ بعد ادعای دفاع از نظام را نیز داد؟ این نتاقض ها باعث می‌شود که اعتماد مردم و جامعه نسبت به این افراد از بین برود.

دیدگاه ها غیرفعال است