عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران به افرادی که به شورای شهر دوره ششم راه می یابند، توصیه متفاوتی کرد که پیش از این خودش از آن بهره مند شده بود.

خیز آقای محسن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 است. او یکی از گزینه های دست چندم مدنظر اصلاح طلبان محسوب می شود و در واقع می خواهد با انتقاد از وضع موجود توجه افکارعمومی و سیاسیون را جلب کند و یک مانوری برای انتخابات آینده داشته باشد.

عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شأن جمهوری اسلامی ایجاب می‌کرد نهاد شوراها در کشور شکل بگیرد، گفت: برخی آزمون و خطاهای شورای شهر هزینه‌های سنگینی برای شهر داشته است.

عضو شورای شهر سابق تهران از عدم موفقیت شهرداری فعلی با وجود همراهی شورای شهر سخن گفت و بیان داشت: وقتی که ترکیب شورای شهر، حزبی می‌شود، چنین تبعاتی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم،گفت: این توجیه که باید در تابلو‌های شهری اختصار رعایت شود «آن هم گزینشی» تا در تصمیم راننده برای پیچیدن یا نپیچیدن اخلال ایجاد نشود، خیلی کارتونی است در اینصورت تکلیف بنر‌های تبلیغاتی درشت فونتی که در اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها نصب می‌کنید چه می‌شود؟