یادداشت

پرچمداری مکتب حضرت امام در شرایط اختناق ستمشاهی، حضور مصمم در وسط میدان حوادث، به دوش کشیدن مسئولیتهای پرهزینه که کمترین آن حکم اعدام پای جوخه دار بود، بخشی از شخصیت و زندگی علی تحیری(آقا مصطفی) در دوران خفقان ستمشاهی بود.

شوک کاهش ارزش پول ملی در زندگی و معاش مردم، شوک گرانی مهار گسیخته قیمت ها، شوک ویرانگر توزیع بی رویه ارز و سکه هماهنگ با شوک معافیت مالیاتی میلیاردر های سینمایی برای آحاد جامعه ما آشناست. 

 کوچک کردن تاریخ یک انقلاب بزرگ در قاب ساکت و صامت این عکس می تواند...

امیر مسعود شایسته طهرانی از نادر جانبازان با وضعیت نخاعی بود که دردهایی استثنایی داشت، ولی از سالی که در شهرک ابوذر با دیگر جانبازان زندگی جمعی را آغاز کردیم همان تغییر «بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه» را در سیما و رفتار او می توانستی ببینی.

برخی بنا دارند با درس نگرفتن از تاریخ عبرت روزگار بشوند.

احسان طبری پس از نیم قرن تنفس درفضای مارکسیم مقابل اندیشه حضرت امام خمینی(ره)زانوی ادب بر زمین زد و کژ راهه را نوشت.

چندی است از افتتاح رسمی «باغ کتاب تهران» در اراضی عباس‌آباد می‌گذرد؛ مجموعه‌ای با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه فرهنگی به وسعت بیش از شش هکتار که به گفته مدیران شهری، کاربری‌های متنوعی برای آن پیش‌بینی شده است اما با توجه به ایجاد فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب به مساحت 14 هزار مترمربع در این مجموعه، بیشترین فضا به لحاظ کالبدی، به حوزه کتاب اختصاص یافته است.