یادداشت

افتخارات همیشه تحسین برانگیز و انگیزه آفرین اند، چه از نوع ورزشی و المپیک باشند و یا المپیادهای علمی. هنگامی که بهداد سلیمی وزنه را بالای سر برد، همه ملت ایران، نفس به نفس با او «یا علی» گفتند و با افتخاری که او آفرید و در ناداوری پذیرفته نشد، شریک شدند.

میدان داری کنشگران اجتماعی تحت عنوان سمن؛ فعالیت سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی در موضوعات اجتماعی فرصت مغتنمی برای بهره مندی هدفمند از انرژی مردمی به شمار می رود که نیازمند برنامه ریزی دقیق است...

این روزها بحث وارونگی هوا در کمتر محفلی است که نقل مجلس نباشد...

یک صحنه و دو بازیگر؛ عنوانی که می توان به رابطه جامعه با دو عنصر زن و مرد داد...

سال 88 سال عبرت برای جناح های سیاسی محسوب میشود زیرا در این سال دو حماسه بزرگ به وقوع پیوست اولین حماسه حماسه بیست و دوم خرداد بود و حماسه دوم حماسه بیست و دوم بهمن ماه بود که همه مردم با گرایش های سیاسی متفاوت در آن حضور پیدا کردند و بار دیگر با انقلاب خود پیمان بستند.