یادداشت

نگاه نقطه ای به گستاخی میرحسین خطاست. بیانیه منتشره وی نه برآمده از اقدام فردی، نه هیجانی و نه از سر بی ارادگی است.

خبر قرار یافتن مریم کاظم زاده در میان شهیدان ، همسر شهیدش اصغر وصالی و گروه دستمال سرخ ها، من را بر آن داشت تا در رثای آن بی قرار انقلابی و ولایت مدار، اندکی را بیان کنم.

آنچه از دهه 70 و خاصه با قبول قطعنامه ۵۹۸ و پایان 8 سال دفاع مقدس شاهد شکل گیری آن بوده‌ایم، ورود به «روشنفکری ظلّی» است. روشنفکری شبح‌وار که پیچیده‌تر، پنهان‌کار‌تر،خطرناک‌تر و فتنه‌انگیز‌تر است.

عضو اسبق شورای شهر تهران و جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در یادداشتی به تشریح  فعالیت احزاب پرداخت.

می دانید و بهتر بدانید، تاریخ سرشار از چهره های نام آشنایی است که در اثر کیش شخصیت ، خود شگفتی علمی و خود برتر انگاری تجربی تا آنجا با منطق و خرد فاصله گرفته اند که نماد عبرت روزگاران خود شدندو شما نیز اگر نیک درس می آموختید عبرت روزگار نمی شدید.

روز جمعه مورخ ۲۱ آذر طی تماس خبرنگار اعتمادآنلاین برای مصاحبه، گفتم ذهنیت مثبتی در مورد مصاحبه با روزنامه اعتماد ندارم. گفت اعتماد آنلاین زیر نظر آقای الیاس حضرتی نیست...