5,288 مشاهده شده
0 0

مدیر ارشد

مدیر ارشد

صحن علنی شورای شهر

جزئیات
0 0
2,406 مشاهده شده

سخنرانی

جزئیات
0 0
2,418 مشاهده شده

مناظره

جزئیات
0 0
2,502 مشاهده شده

مصاحبه

جزئیات
0 0
2,536 مشاهده شده
0 0
جزئیات
6 years ago
5,288 مشاهده شده
22 media