پاسخ شورای شهر به تصمیم فروش اعیان واحدهای تجاری عباس‌آباد چیست؟

1

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران از برنامه شرکت اراضی عباس آباد برای فروش اعیان واحدهای تجاری پارکینگ نوروز و سپه در این اراضی ۵۶۰ هکتاری خبر داد و گفت: تجاری هایی که بر خلاف مجوز رهبری برای نگاهداشت اراضی عباس آباد و طرح جامع آن ساخته شده، قرار است به این ترتیب واگذار شود.

مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی ‌‌شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه به فرمان مقام معظم رهبری اراضی عباس آباد باید به عنوان پهنه سبز حفظ شود و مستحدثات محدود آن صرفا کاربری فرهنگی داشته باشد، اظهار کرد: در جلسه اخیر که با مدیرعامل شرکت و معاون شهرسازی داشتیم مطابق گزارش آن ها در پارکینگ نوروز و سپه قرار است با استقرار فعالیتهای تجاری بزرگ مقیاس با ظرفیت ۲۱۰۰واحد از پارکینگ ها برای کاربری تجاری اقدام کنند. با توجه به اینکه شهرداری اجازه واگذاری عرصه این اراضی را ندارد، بنا دارد اعیان واحدهای مذکور را بفروشد.

وی هشدار داد: در این صورت آمد و شد به این اراضی صرفا با مقصود فرهنگی نخواهد بود و شهروندان صرفا به قصد خرید به فستیوال فرهنگی جهان اسلام رفت و آمد خواهند کرد که بر خلاف اهداف اولیه مدیریت شهری در اراضی عباس آباد است.

شاکری خواستار تعیین تکلیف نسبت شورای شهر با شرکت نوسازی اراضی عباس آباد و نحوه کنترل و نظارت بر اعمال این شرکت شد و گفت: شورای شهر در این قضیه عملا در حاشیه ایستاده است.

وی درخواست کرد این شرکت درباره عملکرد خود در حوزه شهرساری و برنامه فروش اعیان واحدهای تجاری که بی اطلاع شورای شهر دنبال می کند در اسرع وقت گزارش رسمی ارائه کند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، گفت: از ۲۸ پروژه ای که با تصویب شورای شهر در چند سال گذشته برای این شرکت تعریف شده، ۱۳مورد  از دستور خارج  کردند ، ۹مورد نیز  مطالعاتش ارائه نشده و فقط شش وعده شده به رغم تاخیرهای چند ساله وعده شده که در سال۹۵تحویل شود .

وی با تاکید بر اینکه مفاهیم و ایده های فرهنگی شورای شهر قرار است در قالب همین پروژه های مصوب عملیاتی و محقق شود، افزود: روند فعلی عملکرد شرکت توسعه فضاهای فرهنگی فاصله جدی با مصوبات شورای شهر دارد و عملکردش نقشه راه فرهنگی شورا را دچار آشفتگی کرده است

دیدگاه ها غیرفعال است