در گرگ و میش سحر ملیحه ،به سختی قلاب گرفت...

پت وایزابل ، دوقلوهای اوسالیوان سرگروههای ششمی سنت کلر...

عبدوس از کردهای میشکالی است که در شمال خراسان زندگی...

 به علت تكه-تكه بودن داستان كه خاطرات پراكندة شهيداست ...

داستان در روستاي كويري زمينچ با مردمي فقير اتفاق مي افتد....

موقعيت زماني رمان بعد از حضور متفقين است در شيراز...

رمان، باروياي صادق هيوا ـ نوجوان یازده ساله ـ آغازميشود....

سودابه با اعلام علاقه اش به پسري که از طبقه و موقعيت اجتماعي...

تصویر در این مرورگر یافت نمی گردداقدس راوي داستان است که خاطراتش را به شكل ...

ostokhan

دانيال، جوان عقب افتاده‌اي كه ساكن...