نیاز منطقه ۱۷ به جذب سرمایه بخش خصوصی

1
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار پیش بینی مشوق هایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ۱۷ شد و گفت: منطقه ای که رتبه نخست تعداد شهدا را ببن مناطق دارد، نباید در برخورداری از امکانات دچار مشکل باشد.
مجتبی شاکری پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۱۷ در جلسه علنی شورای شهر تهران، با اشاره به آمار تقدیم ۴۰۰۰ شهید به انقلاب اسلامی توسط اهالی منطقه ۱۷، گفت: مردم این منطقه در جانفشانی برای نظام در خط مقدم هستند و باید در برخورداری از امکانات و تخصیص بودجه با آنها 
به شکلی شایسته برخورد شود؛ نه اینکه در زمان محدودیت بودجه ای، یک مرتبه بودجه کل مناطق را ۲۰تا ۳۰ درصد کسر کنیم.
وی با بیان اینکه نبود امکانات اولویت دار در این منطقه صورت خوشی برای نظام ندارد، افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی آماده تهاتر هستند و شهرداری باید در این زمینه انعطاف داشته باشد و مشوق های لازم را پیش بینی کند تا به این ترتیب بتواند با اجرای پروژه های مشارکتی کمبودهای منطقه ۱۷ را جبران کند تا فاصله بین مناطق برخوردار و غیر برخوردار به استقرار عدالت نسبی در شهر بیانجامد.
‎وی با اشاره به مشکل تعدد قهوه خانه ها و فضاهای بی دفاع در منطقه ۱۷، گفت: متاسفانه شهرداری حاضر است بودجه های هنگفتی برای مقابله با آسیب های اجتماعی هزینه کند در حالی که باید پیش از بروز آسیب این بودجه ها برای پیشگیری هزینه شود.
وی ضمن اشاره به تازه ترین بازدیدش از محله زمزم منطقه ۱۷ و ۱۴مصوبه برآمده از جلسه با شورایاران گفت: حل نشدن مساله راه آهن، تامین نشدن حداقل فضای سبز، نبود سرای محله در محله زهتابی و تامین نشدن فضای ورزشی و درمانی با توجه به بافت کارگری منطقه سرفصل مطالبات بر زمین مانده منطقه۱۷ است.

دیدگاه ها غیرفعال است