برنامه صبحی دیگر

1,810
by مدیر ارشد, 7 years ago
2 0

مجتبی شاکری بمناسبت روز جانباز 22 اردیبهشت 95 در برنامه صبحی دیگر شبکه اموزش به گفت وگو نشسته است.