فتنه‌گران بيش از يك سال به اعتقادات مردم اهانت كرده‌اند

1

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: فتنه‌گران بيش از يك سال به اعتقادات مردم اهانت كرده‌اند

.

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس«توانا» با اشاره به عملكرد فتنه‌گران، گفت: سران فتنه با تصميمات و طرح ادعاي تقلب در انتخابات، عده‌اي از طرفداران خود را به خيابان‌ها كشانده و در مقابل نظام قرار دادند، البته پروژه شهيدسازي و بي‌اعتبارسازي نظام نيز توسط آنها دنبال مي‌شد.

وي با بيان اينكه عده‌اي با بزرگ كردن مسئله كهريزك به دنبال ناديده گرفتن مسئله اصلي بودند، اظهار داشت: اهانت به افراد مورد قبول كسي نيست، ولي اين مسئله هم جزء مسائل فرعي است لذا بايد به مسئله اصلي كه همان رسيدگي به اتهامات سران فتنه است پرداخته شود تا با محاكمه ضد انقلاب‌ها، قانون درباره آنها قضاوت نهايي را انجام دهد. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران افزود: فتنه‌گران بيش از يك سال كشور را در معرض آشوب قرار داده و به كيان كشور، آرمان‌هاي امام(ه)، اعتقادات مردم و حيثيت نظام اهانت كردند. شاكري با بيان اينكه اگر كسي در جايي سخني گفته يا عملي انجام داده كه اهانت‌آميز هم بوده است، اين اهانت‌ها مورد تاييد نظام نيست، گفت: اصحاب فتنه با پيگيري پروژه‌اي به دنبال بزرگ كردن مسائل فرعي و ناديده گرفته‌شدن مسائل اصلي هستند.

وي با اشاره به اهانت‌ فتنه‌گران به امام عصر(عج)، حضرت سيدالشهداء (ع)، نظام اسلامي و ملت‌هاي فلسطين و لبنان نيز اظهار داشت: اين اهانت‌ها در برابر اهانت يك نفر به شخصي خاص قابل قياس نيست. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با بيان اينكه همه بايد با هوشياري سياسي درباره اهانت‌ها نظر دهند تا در بازي فتنه‌گران قرار نگيرند، تاكيد كرد: بازي‌هاي كنوني براي فرار از معرض زير سئوال قرار گرفتن صورت مي‌گيرد

. “كاركرد اين ترفندهاي فتنه‌گران مقطعي است”، نكته ديگري بود كه شاكري به آن اشاره كرد و گفت: برخي قصد دارند كه اقدامات اهانت‌آميز و ضدانقلابي فتنه‌گران در 25 بهمن را كوچك جلوه داده و باعث فراموشي آن واقع شوند. وي در پايان تصريح كرد: هيچ كس در دايره قانون و منطق اين توهين‌ها را تاييد نمي‌كند، ولي ورود به اين مسائل در واقع ورود به مسائل فرعي است چرا كه در يك سال نيم گذشته اهانت بزرگتري توسط فتنه‌گران به آرمان‌هاي امام(ره) شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است