طرح شکایت دوباره یک عضو شورای شهر تهران درباره انتخابات

1

به دنبال تایید رسمی نتایج انتخابات شورای شهر تهران توسط هیات نظارت بر انتخابات، رییس کمیته فرهنگی شورای شهر با طرح شکایتی خواستار مشاهده صورتجلسات تک تک صندوق‌های اخذ رای به تفکیک شد.

مجتبی شاکری در گفت‌وگو با فارس، با اعلام اینکه پیش از این طی شکایت رسمی که اول خرداد ماه به هیات مرکزی نظارت بر اتنخابات ارسال شده بود، شماری از تخلفات صورت گرفته را به اتفاق دیگر اعضای معترض، گزارش کرده بودیم، گفت: درخواست مطرح شده این بود که صورتجلسه بازشماری 10 درصد از صندوق‌ها با صورتجلسات شمارش اولیه مطابقت داده شود. اما هیات‌های نظارت و اجرایی انتخابات صورتجلسات مذکور را صرفا با سامانه تجمیع آرا در وزارت کشور تطبیق دادند که این فرایند هم بدون حضور نماینده نامزدهای معترض صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فرمانداری تهران به‌رغم درخواست نمایندگان لیست خدمت امکان حضور ناظران نامزدها را در محل صندوق‌های اخذ رای فراهم نکرده و حق قانونی و مسلم آنها را نادیده گرفته است، در طرح شکایتی دوباره به رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دو درخواست

 را مطرح کردم.

شاکری افزود: درخواست نخست بنده این است که امکان مشاهده تک تک فرم صورتجلسات شمارش آرای هر صندوق برای نامزدهای معترض فراهم شود و دوم اینکه 10 درصد از صندوق‌ها بر اساس تطبیق برگه رای با فرم صورتجلسات موجود (و نه سامانه تجمیع آرای وزارت کشور) با حضور بنده یا نماینده معرفی شده توسط اینجانب بازشماری شود.

دیدگاه ها غیرفعال است