دیگران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: توافق ایران و عربستان به اغتشاشگران نشان داد حتی حامیان اصلی اغتشاش نیز چشم انداز با ثباتی از جمهوری اسلامی ایران دارند که حاضر به توافق شده اند.

شهردارتهران ضمن تشریح گزارش عملکرد 18 ماه سپری شده از قبول مسوولیت اداره پایتخت گفت: تهران در سال 1402 در سه بعد حمل و نقل عمومی، رونق ساخت و ساز و تبدیل به شهر فناور جهش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم آیت‌الله‌ حاج‌آقا مرتضی تهرانی در گفت‌وگوی تفصیلی و بی‌سابقه‌ای با مجله پاسدار اسلام به بررسی منزلت معنوی و علمی رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداختند.

مواضع شما را در روزهای اخیر و در ثبت نام مجلس خبرگان رهبری مشاهده کردم...

این آخرین جمله‌ای است که رئیس علی دلواری ( فرمانده مجاهدان تنگستان و دشتستان علیه مهاجمان انگلیسی) در سریال ماندگار...

احمد شاکری در نامه‌ای به محمدرضا سرشار نوشت: اکنون سالیانی است که آقای سرشار از چهره‌ای منتقد، پرشور و به روز که نویسندگان شبه روشنفکر و خودی‌های به دام افتاده در برابرش محتاط بودند چندان صدایی شنیده نمی‌شود.

حضرت آیت الله:
نوشته ای که در پیش روی دارید اشاره ای است به علل...

اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد...