دیگران

این آخرین جمله‌ای است که رئیس علی دلواری ( فرمانده مجاهدان تنگستان و دشتستان علیه مهاجمان انگلیسی) در سریال ماندگار...

به گزارش خبرگزاری تسنیم آیت‌الله‌ حاج‌آقا مرتضی تهرانی در گفت‌وگوی تفصیلی و بی‌سابقه‌ای با مجله پاسدار اسلام به بررسی منزلت معنوی و علمی رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداختند.

مواضع شما را در روزهای اخیر و در ثبت نام مجلس خبرگان رهبری مشاهده کردم...

اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد...

احمد شاکری در نامه‌ای به محمدرضا سرشار نوشت: اکنون سالیانی است که آقای سرشار از چهره‌ای منتقد، پرشور و به روز که نویسندگان شبه روشنفکر و خودی‌های به دام افتاده در برابرش محتاط بودند چندان صدایی شنیده نمی‌شود.

حضرت آیت الله:
نوشته ای که در پیش روی دارید اشاره ای است به علل...