خبرگان داراي جايگاه و هوشمندي خاص هستند

1

 خبرگزاري فارس:عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با تاكيد بر اينكه نمايندگان خبرگان رهبري داراي جايگاه و هوشمندي خاص هستند، گفت: آنها خودشان قادرند تشخيص دهند چه كسي براي رياست اين مجلس انتخاب شود.

 

مجتبي شاكري در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با تاكيد بر اينكه مجلس خبرگان رهبري براي امور خاص تشكيل شده است گفت: تعيين جانشين براي رهبري و نظارت بر عملكرد او از وظايف اين مجلس مي‌باشد. وي خاطرنشان كرد: مديريت مجلس خبرگان از وظايف رئيس اين مجلس است و بخاطر جايگاه خبرگان بايد اجازه بدهيم خودشان در اين مورد تصميم‌گيري كنند. شاكري با اشاره به جايگاه اعضاي خبرگان رهبري و هوشمندي خاص آنها گفت: نمايندگان مجلس خبرگان رهبري خودشان قادرند تشخيص بدهندچه كسي بر رياست اين مجلس بنشيند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با بيان اين مطلب كه افرادي كه در مجلس خبرگان گردهم مي‌آيند شخصيت‌هاي ويژه‌اي هستند، گفت: مجلس خبرگان رهبري شايد در سال به تعداد انگشتان دست هم جلسه نگذارد ولي در اين جلسات اندك در مورد مسائل مهم تصميم‌گيري مي‌كنند. شاكري با تاكيد بر اينكه در مجلس خبرگان رهبري مسائل روزمره مطرح نمي‌شود،

گفت: موضوعات مورد بررسي در مجلس خبرگان شامل مسائل خاصي است و براي همين براي حفظ حرمت اين مجلس بايد از جناح بندي‌هاي سياسي دور نگه داشته شود. وي تصريح كرد: از مهمترين معيارهاي رياست مجلس خبرگان رهبري اين است كه بايد فردي با سابقه در دفاع از ولايت و در راستاي آرمانهاي انقلاب و فرمايشات مقام معظم رهبري به اين سمت منصوب شود.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران ادامه داد:از ويژگي‌هاي ديگر اين است كه در فراز و فرود صحنه‌هاي بين‌المللي و داخلي نبايد دچارترديد شود و بايد با اقتدار مديريت كند.

شاكري با بيان اين مطلب كه قبل از تصميم‌گيري نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در مورد رئيس برجسته كردن آن صحيح نيست، افزود: بعضي گروه‌ها درصدد استفاده تبليغاتي از اين موضوع هستند كه براي مجلس خبرگان رهبري آسيب‌زا است

دیدگاه ها غیرفعال است