ایجاد تعامل بهتر با پذیرش شهردار تهران در جمع وزرا

1

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: مدیریت یکپارچه از اهمیت بسزایی برخوردار است و انتظار می‌رود که دولت شهردار تهران را در جمع وزرا برای ایجاد تعامل بهتر و برطرف کردن چالش‌های شهر، در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در تذکر پیش از دستور با اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه اظهار کرد: عناوینی که توسط عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در مدیریت یکپارچه شهری شمرده شد، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و دولت باید شهردار تهران را برای تعامل بهتر و بیشتر در جمع وزرا بپذیرد تا بحران‌های آب، منابع طبیعی و… که در آن دچار لغزش هستیم، مورد بررسی قرار گیرد و کوتاهی‌های آن برطرف شود.

وی افزود: اگر مدیریت یکپارچه در شورای چهارم برطرف نشود، به دوره بعد منتقل شده که این امر البته مطلوب نیست.

وی با اشاره ب اهمیت بررسی ابعاد توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پارلمان شهری که نقطه عطف مسائل شهر با شهروندان است، بهتر است که به مسئله بررسی ابعاد توافق نامه در زندگی شهروندان بپردازد و از مجلس درخواست کند تا ابعاد توافق را موشکافی کرده و در اختیار مدیران و ارگان‌ها قرار دهد که چه مقدار منافع ملت در این خصوص در نظر گرفته شده است، چرا که ما نباید نسبت به این مسئله مهم که با مسائل اقتصادی شهروندان سروکار دارد، بی توجه باشیم.

این گفت وگو را در سایت باشگاه خبرنگاران مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است