اصولگرايان از دايره انتخاب روحاني خارج شده اند/ اصلاح طلبان، کارگزاران و اعتداليون خود را از زير بار اتهام خارج کنند

1

دولت روحاني اگر يک فهرست مستقل هم ندهد، عقبه کار دولت متکي به اصلاح طلبان است.

مجتبي شاکري، عضو جمعيت ايثارگرايان، درباره تاثيرپذيري انتخابات مجلس دهم از پيروزي دکتر روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال 92 به خبرگزاري آريا گفت: فضاي انتخابات رياست جمهوري شرايط خاص خود را دارد. با توجه به وعده هايي که دکتر روحاني به مردم دادند دولت در حوزه اقتصادي موفق نبوده است و راي دهندگان تغيير شرايط زيادي در وضعيت اقتصادي خود احساس نمي کنند ضمن اينکه برجام هم گشايش خاصي را نتوانسته ايجاد کند.
وي افزود: اگر انتخابات مجلس تحت تاثير وعده هاي رياست جمهوري قرار بگيرد وضعيت اصلاح طلبان يا اعتداليون در اين انتخابات وضعيت جالبي نخواهد بود. دولت روحاني در مدت زماني که گذشته است اندوخته و سرمايه خوبي نتوانسته فراهم کند که اصلاح طلبان بتوانند از آن استفاده کنند. تعداد وزرايي که تذکر گرفتند، تعداد وزرايي که کارت زرد گرفتند و تعداد وزرايي که جابجا شدند، مجموعا عدم توفيقي که در اقتصاد مقاومتي پيش آمد و ماجرايي که آمريکايي ها در آن تحريمهاي جديدي اعمال مي کنند، سرمايه و پرچم خوبي براي پيروزي اصلاح طلبان نخواهد بود.
عضو جمعيت ايثارگرايان در ادامه در درباره ائتلاف احتمالي اصلاح طلبان با حاميان روحاني گفت: اين بيشتر کاربرد تبليغاتي دارد چون بيشترين بهره را از دولت روحاني اصلاح طلبان بردند. اگر در بين وزرا نگاه کنيد استانداران، فرمانداران و معاونين وزرا از اصلاح طلبان و کارگزاران شکل گرفته است و خط اعتدالي که روحاني ترسيم مي کرد محقق نشد و اصولگرايان از دايره انتخاب آقاي روحاني خارج شدند. واژه اعتدال تنها يک امر ذهني است و وجود خارجي ندارد. لذا دولت روحاني اگر يک فهرست مستقل هم ندهد عقبه کار دولت متکي به اصلاح طلبان است.
شاکري در  ادامه در خصوص دو قطبي شدن انتخابات و قطب بندي جريان ها به «جبهه انقلاب» و «ضد انقلاب» از سوي اصولگرايان نيز اظهار داشت: اصلاح طلبان و کارگزاران در جريان فتنه نقش جدي داشتند و آقايان هاشمي، موسوي، خاتمي، کروبي و برخي چهره هاي اصلاح طلب در جريان فتنه نقش داشتند. اين افراد که به نوعي در اين جريان ضد انقلاب حضور داشتند حاضر نشدند در خصوص جريان فتنه اعلام انزجار کنند. بنابراين جناح بندي که وجود دارد به مقوله “انقلابي” و “ضد انقلاب” برمي گردد  که بايد اصلاح طلبان عقبه خود را پاک مي کردند. اگر از هر اصلاح طلبي سوال شود پديده فتنه را قبول داريد؟، حاضر نيستند صريحا جواب بدهند.
وي در پايان گفت: اگر از آنها درباره اسامي افرادي که فتنه را راهبري مي کردند؟، بپرسيد، به هيچ عنوان حاضر نيستند اسمي را ببرند. مي خواهند بدون سر وصدا يک بازي تبليغي را در آورند. اعلام صريحي که اوباما مي کند که ما نسبت به انتخابات ايران بي تفاوت نيستيم و از جناحي حمايت مي کنيم که به نوعي به سياست هاي آمريکا نزديک باشند اين حرف توهم نيست دستگاه حاکميتي آمريکا يک تصويري را از داخل ما دارد. اگر اصلاح طلبان، کارگزاران و اعتداليون مي خواهند از زير بار اين اتهام خارج شوند بايد در مقابل آمريکا موضع بگيرند اما به نظر نمي رسد بخواهند در اين باره اعلام موضع کنند.

 

این گفت وگو را در سایت خبری آریا مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است