از برنامه ساخت ۴۰۰ مسجد، فقط ۱۵ مورد به بهره برداری کامل رسیده/ توقف پروژه های مهم شهر به بهانه پیشرفت زیر ۵۰ درصد

1

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از توقف برخی پروژه های مهم شهر به دلیل اینکه پیشرفت فیزیکی زیر ۵۰ درصد داشته است، گفت: اغلب پروژه های فرهنگی بویژه مسجدسازی به همین دلیل متوقف شده است.

مجتبی شاکری در جریان بررسی اصلاح برخی تبصره های بودجه ۹۵ با طرح این سوال که درآمد مازاد چیست و چگونه حاصل می شود؟ گفت: در تنظیم بودجه درآمدها و هزینه ها با یکدیگر برابر است که نشان از دقت تنظیم کنندگان بودجه و تصویب کنندگان آن دارد. اینکه از وصول درآمدهای مازاد خبر می دهند به معنای اشتباه در برآورد بوده و یا اینکه بخشی از هزینه های مصوب در جای خود خرج نمی شود.

وی با بیان اینکه ابتدای عمر شورای چهارم در جلسه ای با حضور حجت الاسلام قرائتی ساخت ۴۰۰ مسجد در طول برنامه پنج ساله دوم را تعهد کردیم، گفت: این در حالی است که باگذشت سه سال از آغاز اجرای این برنامه اکنون تنها ۱۵ مسجد به بهره برداری کامل رسیده است و فهرست ردیف های کمک به مساجد چشمگیر است ولی انتظار احداث مسجد تعهدی فراتر از کمک است.

شاکری با بیان اینکه حدود ۱۵۰ پروژه ساخت مسجد که در حال اجرا است، مربوط به قبل از مصوبه شورای شهر در خصوص ۴۰۰ مسجد بوده است، افزود:  بسیاری از این پروژه ها با مشکل تامین مالی مواجه بوده و در نتیجه به دلیل اینکه پیشرفت فیزیکی آنها زیر ۵۰ درصد است، متوقف شده است.

وی با بیان اینکه نیاز واقعی تهران ساخت ۴۰۰۰ مسجد است، از اینکه شهرداری در اجرای مصوبه ساخت ۴۰۰ مسجد تعلل می کند انتقاد کرد و درخواست کرد مدیریت شهری در صورت مغایرت اطلاعات ارائه شده، توضیحات خود را ارائه دهد.

دیدگاه ها غیرفعال است