آمريكا در تقابل هسته‌اي با ايران دچار بحران استراتژي شده است

1

عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت:‌ آْمريكا در برخورد با ايران خود را گرفتار بحران‌هاي خودساخته‌اي در عراق، لبنان، افغانستان و موضوع هسته‌اي كرده و براي برون‌رفت از آنها دچار بحران استراتژي است.

 

«مجتبي شاكري» عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، با اشاره به نقش‌آفريني موثر ايران در موضوع هسته‌اي گفت: پايداري ايران در موضوع هسته‌اي فضاي جديدي براي كشورهاي منطقه ايجاد كرده است. وي افزود: ما در موضوع هسته‌اي توانستيم كشورهايي را كه با اعمال فشار قصد داشتند تا ما را از اين حق محروم كنند، معرفي كنيم بنابراين يك نوع افشاگري در موضوع هسته‌اي در جريان بود و از طرف ديگر موجب شديم تا كشورهاي منطقه نيز اين نوع انرژي را مطالبه كنند فلذا يك نوع خيزش جديد در عرصه بين‌الملل ايجاد شد.

شاكري به استقبال كشورهاي ديگر براي كسب فناوري هسته‌اي اشاره كرد و افزود: نوع قراردادهاي آمريكا، فرانسه، انگليس و روسيه با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد كه اين تحول از ذهنيت به عينيت خارجي درآمده است. وي به بازرسي‌هاي‌ مكرر از تاسيسات هسته‌اي ايران اشاره كرد و اظهار داشت: هيچ كشوري به اندازه ايران تمامي اطلاعات خود را در اختيار آژانس قرار نداده است با اين حال كشورهاي غربي فعاليت هسته‌اي ما را به رسميت نشناخته‌اند و موضوع هسته‌اي ما را به شوراي امنيت ارجاع دادند لذا عدم صداقت آنها حاكي از اين است كه ما نبايد در مباحث و گفتگوهاي خود نوعي رفتار كنيم كه آنها از صداقت ما سوء استفاده كنند.

وي با بيان اينكه «صداقت همراه با زيركي بايد در ديپلماسي ما حاكم باشد»، گفت: غرب بايد جايگاه ما را مطابق قوانين آژانس به رسميت بشناسد و بين كشورهاي معمولي و غيرمعمولي تفاوت‌هايي قائل شود. عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در خصوص راه‌هاي برون رفت ايالات متحده از بحران‌هاي خود ساخته در عراق، افغانستان، لبنان و موضوع هسته‌اي ايران تاكيد كرد: آمريكا دچار بحران استراتژي است و اين مربوط به سه دهه برخورد با انقلاب اسلامي است.

وي اضافه كرد: پيوندي بين استراتژي غلط آمريكا و رفتار كشورهاي اروپايي در موضوع هسته‌اي ايران وجود دارد و در واقع تا زماني كه طرف‌هاي مقابل (آمريكا و اروپا) از اين توهم خارج نشوند اشتباهاتشان را تكرار مي‌كنند و آمريكا تبديل به يك كشور عادي مي‌شود. شاكري خاطرنشان كرد: نوع برخورد كشورهاي كوچك آمريكاي لاتين با آمريكا بسيار مشهود است به طوري كه اين در طول تاريخ سازمان ملل اتفاق نيفتاده بود كه كشورهاي آمريكاي لاتين از موضع قدرت با آمريكا صحبت كنند و اين نشان دهنده اين است كه فضاي بين‌الملل عوض شده و آمريكا در حال فرو‌پاشي است. به گفته وي آمريكا پشت چهره استبداد، تهديدات و توهين خود را پنهان مي‌كند لذا بايد شرايط جديد جهان را بشناسد و از عبرت‌هاي گذشته در مورد لبنان، عراق و ايران عبرت گيرد تا عبرت تاريخ نشود

دیدگاه ها غیرفعال است