مجتبی شاکری فعال سیاسی با بیان این موضوع که شورایاران نقش دیده بانانی را بر عهده دارند که تمامی فعالیت های شهری را رصد می کنند، گفت: حیات شورایاری‌ها به ارتباط با مردم محله بستگی دارد تا خواسته های آنان تبدیل به مطالبه در منطقه شود. از این رو بایستی از سیاسی شمردن این نهاد پرهیز کرد زیرا این انجمن ها کارکردی حزبی ندارند و تنها باید محل خدمت باشند.

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نقاط قوت شورایاری‌ها در عین حال به پنج نقطه ضعف این نهاد در حال حاضر اشاره کرد که رفع آنها می‌تواند به مانایی این نهاد و ارتقاء جایگاه و کارکردهای آن کمک کند.

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: عنصر سوءشهرت را از آیین‌نامه شورایاران برداشتند که این امر کار را سخت و سست می‌کند.

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران در دوره چهارم گفت: نامگذاری معابر به نام برخی چهره‌های ولنگار فرهنگی که حتی شرح زندگی آنها به‌دلیل تأثیر بد روی مخاطب قابل بیان نیست، غیرقابل توجیه است.

دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی گفت: انتخاب فردی مانند عباس آخوندی قطعا شهر تهران را با مشکل مواجه خواهد کرد.