نایب رئیس کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخی به دنبال سیاسی کردن شورا یاری ها هستند و دو صدایی هایی در مورد این انتخابات و فرآیند نظارت آن وجود دارد.

رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت:تولیدکنندگان پوشاک و اجناس اسلامی به حمایت شهرداری در فروشگاه‌های شهروند به توزیع اجناس خود می‌پردازند.

جمع‌آوری خاطرات تاکسیرانی به عنوان یکی از طرح‌های مطرح در زمینه تقویت فرهنگ شهروندی هم اکنون در زمره برنامه‌های آینده کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بهتر است نمایندگان شورا در تدوین بودجه سال 94شهرداری تدبیر نمایندگان مجلس را لحاظ کنند.

معلولان و نابینایان گروهی از شهروندان هستند که عدم مناسب سازی فضاهای شهری حضور کم رنگ آنان را در اجتماع در پی داشته است.