رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار اضافه شدن «سرانجام مصوبات شورای شهر» به امکانات سامانه جامع مصوبات شورا شد.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار انجام مطالعات دقیق درباره اعمال محدودیت در تردد موتورسیکلت‌ها و نیز اجرای فاز آزمایشی این طرح توسط شهرداری به منظور سنجش بازخورد آن شد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به انتخاب شهردار توسط منتخبین شورای پنجم اظهار داشت: حساسیت مقام شهردار تهران کمتر از حساسیت ریاست جمهوری نیست و مکانی برای مشق مدیریتی و آزمون خطا نیست.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از عدم ارائه گزارش نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه به اعضای شورا قبل از قرائت در صحن شورا، گفت: این مدل ارائه گزارش سالها است که تکرار می‌شود، اما برخی اعضا در صحن عادت کرده‌اند بی توجه به اشکالات، از همه چیز تشکر کنند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار عدم تصویب پیشنهاد جدید مجلسی ها در زمینه تخفیف مجازات و توزیع دولتی مواد مخدر توسط مجلس شد و گفت: این طرح به منزله پاک کردن صورت مساله آسیب های اجتماعی است.