عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اراده‌ای از سوی مدیریت شهری برای حل آلودگی هوا نیست، گفت: با تحمیل طرح ترافیک جدید نمی‌توان انتظار هوای پاک داشت و این طرح آلودگی هوا را بیشتر می کند.

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: مشارکت مردم در امور شهری تهران امر بسیار مهمی است یقینا با سم پاشی و سیاه نمایی نمی‌توان منجر به جلب یا افزایش اعتماد و خواستار مشارکت مردم شد.

عضو سابق شورای شهر گفت: شهردار در لایحه بودجه سال آینده مساجد و حسینیه‌ها را قلع و قمع کرده است در حالی که سهم اندک شهرداری برای مساجد و حسینیه‌ها چندین برابر بازدهی دارد.

عضو سابق شورای شهر گفت: گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای نجفی بیش از اینکه حقیقت باشد فرار به جلو برای عدم پاسخگویی است از این رو قبل از آنکه بخواهیم موضوع اتهامات مثلا مدیریت سابق را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است وی گزارش عملکرد خود را اعلام کند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در آخرین تذکر خود در صحن غیرعلنی صبح امروز، به اعضای شورای پنجم توصیه کرد در چهار سال پیش‌رو به دنبال فعالیت اقتصادی نبوده و این مدت از عمر خود را وقف خدمت کنند.