عضو سابق شورای شهر تهران به انتقاد از عملکرد شورای پنجم در حوزه اجتماعی پرداخت و گفت: در بحث آسیب‌های اجتماعی توقف داشتیم و کار جدیدی درباره ادامه طرح مبارزه با آسیب‌های اجتماعی دیده نشده است.

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: هر سال به طور متوسط حدود ۶۰۰ پروژه توسط شهرداری دنبال می‌شود و شهرداری باید گنجایش رسیدگی به این حجم از پروژه‌ها را داشته باشد و خوب است که دوستان به این کارها بپردازند و گزارش عملکرد را ارائه کنند.

عضو سابق شورای شهر گفت: متأسفانه شیوه دولایه کردن جلسات شورا و نوآوری در پدیده محرمانه‌سازی جلسات از آن دست کار‌هایی است که از این شورا کلید زده شده به‌نحوی که حتی خبرنگاران هم امکان حضور در این جلسات را ندارند.

اگر واقعا شهرداری تهران محل انجام این همه خلاف بوده چرا از سیزده نماینده اصلاح طلب شورای شهر کسی حتی در حد یک سوال مطرح نکرد؟/ چرا بحث را به استیضاح شهردار نکشانند؟

عضو سابق شورای شهر تهران از هماهنگی های رو به اقدام اعضای شورا برای نامگذاری ساختمان شماره دو شورای شهر به نام سعید حجاریان فعال سیاسی اصلاح طلب خبر داد و گفت: این اقدام پیامدهای خوبی برای شورای پنجم نخواهد داشت.