• 1
  • اعتمادآنلاین قابل اعتماد نیست

    اعتمادآنلاین قابل اعتماد نیست

    روز جمعه مورخ ۲۱ آذر طی تماس خبرنگار اعتمادآنلاین برای مصاحبه، گفتم ذهنیت مثبتی در مورد مصاحبه با روزنامه اعتماد ندارم. گفت اعتماد آنلاین زیر نظر آقای الیاس حضرتی نیست...   ادامه مطلب
  • 1