مصاحبه تلویزیونی

نوع رسانه
1:30:00
زیر پوست شهر - آسیب های اجتماعی محله هرندی

زیر پوست شهر - آسیب...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 2 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
رنامه تلویزیونی 180درجه با موضوع آسیب ها...
2 0
11 مشاهده شده
نوع رسانه
29:03
مصاحبه با برنامه 7 درخصوص فیلم امپراطور جهنم

مصاحبه با برنامه 7 د...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 3 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
انتقاد شاکری به اقدام نادرست برنامه تلوی...
3 1
376 مشاهده شده

برنامه صبحی دیگر

جزئیات
توسط مدیر ارشد 3 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
مجتبی شاکری بمناسبت روز جانباز 22 اردیبه...
2 0
11 مشاهده شده
نوع رسانه
8:44
مجتبی شاکری به روایت سال 1371

مجتبی شاکری به روایت...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 18 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
مجتبی شاکری به روایت سال 1371
2 0
11 مشاهده شده
نوع رسانه
13:54
مجتبی شاکری به روایت سال 1364

مجتبی شاکری به روایت...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 18 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
مجتبی شاکری به روایت سال 1364
2 0
11 مشاهده شده
جزئیات
1,107 مشاهده شده
5 media