رسانه

نوع رسانه
46:25:00
برنامه صبحی دیگر

برنامه صبحی دیگر

216 مشاهده شده
15 0
جزئیات
توسط مدیر ارشد 3 years ago
مجتبی شاکری بمناسبت روز جانباز در برنامه...

دیدار با مادر شهید م...

264 مشاهده شده
0 0
جزئیات
توسط مدیر ارشد 6 years ago
گزارش شبکه خبر سیما از دیدار جمعی از بسی...

سخنرانی در صحن علنی...

252 مشاهده شده
0 0
جزئیات
توسط مدیر ارشد 9 years ago
مجتبی شاکری بمناسبت سالروز میلاد حضرت اب...