رسانه

نوع رسانه
7:28
دلایل صریح مخالفت شاکری با تصویب برنامه ۱۷۰۰ میلیاردی در منطقه ۱۲

دلایل صریح مخالفت شا...

جزئیات
توسط kh.rajab 2 years ago
دلایل مخالفت صریح مجتبی شاکری با تصویب ب...
2 0
114 مشاهده شده

پیکر پاک و مطهر شهید...

جزئیات
توسط مدیر سایت 3 years ago
0 0
353 مشاهده شده
نوع رسانه
12:50
دیدار با مادر شهید بروجردی

دیدار با مادر شهید ب...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 3 years ago
توسط دیدار با خانواده شهدا
مادران آسمانی
3 0
395 مشاهده شده
نوع رسانه
16:00
سخنرانی در صحن علنی مجلس

سخنرانی در صحن علنی...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 3 years ago
توسط سخنرانی
8 0
383 مشاهده شده