رسانه

نوع رسانه
7:28
دلایل صریح مخالفت شاکری با تصویب برنامه ۱۷۰۰ میلیاردی در منطقه ۱۲

دلایل صریح مخالفت شا...

جزئیات
توسط kh.rajab 2 years ago
دلایل مخالفت صریح مجتبی شاکری با تصویب ب...
2 0
191 مشاهده شده
نوع رسانه
46:25:00
برنامه صبحی دیگر

برنامه صبحی دیگر

جزئیات
توسط مدیر ارشد 3 years ago
مجتبی شاکری بمناسبت روز جانباز در برنامه...
15 0
216 مشاهده شده

دیدار با مادر شهید م...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 6 years ago
گزارش شبکه خبر سیما از دیدار جمعی از بسی...
0 0
265 مشاهده شده

سخنرانی در صحن علنی...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 9 years ago
مجتبی شاکری بمناسبت سالروز میلاد حضرت اب...
0 0
253 مشاهده شده