رسانه

دیدار با مادر شهید م...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 8 years ago
توسط دیدار با خانواده شهدا
گزارش شبکه خبر سیما از دیدار جمعی از بسی...
3 0
686 مشاهده شده

برنامه گفتگوی 900 -...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 10 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
مجتبی شاکری در سالروز حماسه 9 دی با برنا...
2 0
604 مشاهده شده

سخنرانی در صحن علنی...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 11 years ago
توسط سخنرانی
مجتبی شاکری بمناسبت سالروز میلاد حضرت اب...
2 0
771 مشاهده شده
نوع رسانه
8:44
مجتبی شاکری به روایت سال 1371

مجتبی شاکری به روایت...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 20 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
مجتبی شاکری به روایت سال 1371
2 0
810 مشاهده شده
نوع رسانه
13:54
مجتبی شاکری به روایت سال 1364

مجتبی شاکری به روایت...

جزئیات
توسط مدیر ارشد 20 years ago
توسط مصاحبه تلویزیونی
مجتبی شاکری به روایت سال 1364
2 0
771 مشاهده شده